Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

eXYZ
Zawsze ciągnęło mnie do wariatów. Do ludzi wyniszczonych przez życie, którzy nie widzą w tym świecie żadnej radości. Ja im ją daję i odchodzę. Tak jakbym nigdy nie istniała.
Reposted fromspokodama spokodama viazabka zabka

October 10 2019

eXYZ
Pamiętaj, że jeżeli dobrze ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż druga osoba warta jest czasu...
— G.
Reposted frommefir mefir viascorpix scorpix
8466 aaa3 500
Reposted fromsoplica soplica viascorpix scorpix
eXYZ
3332 8dac 500
Reposted fromPoranny Poranny viaPoranny Poranny
eXYZ
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viazabka zabka
eXYZ
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
eXYZ
Nękają mnie po nocach myśli o Tobie.
Reposted fromiamstrong iamstrong viamononok mononok
eXYZ
Wszyscy uważamy, że jest nie do pomyślenia, by miłość naszego życia miała być czymś lekkim, czymś bez wagi. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viamononok mononok
eXYZ

Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— Joanna Pachla - To nieprawda, że kobieta odchodzi zwykle do innego
Reposted frompareidolie pareidolie viamononok mononok
eXYZ
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
eXYZ
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamononok mononok
eXYZ
Szczęście jest wtedy, gdy bardziej ci nie zależy niż zależy. Nie mówię o niedbaniu o uczucia czy o siebie nawzajem. Raczej o odpuszczeniunapięcia, niewyolbrzymianiu bzdur.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viamononok mononok
eXYZ
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viamononok mononok
eXYZ
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamononok mononok
eXYZ
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
eXYZ
1429 c9be 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viascorpix scorpix
eXYZ
Skąd mam wiedzieć jak powinna zachowywać się kobieta w moim wieku? Nigdy wcześniej nie byłam w takim wieku.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazabka zabka
eXYZ
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viamononok mononok
eXYZ
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
eXYZ
4640 fd3a 500
Reposted frombrainless brainless viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl