Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viamothsdevourer mothsdevourer
eXYZ
Z czasem potrzebujemy dłoni. 
Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. 
Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności.
— Damian Sawa
eXYZ
Większość ludzi powinniśmy zapisywać ołówkiem w naszym życiu. Tylko niektórzy zasługują na długopis.
— znalezione
eXYZ
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamothsdevourer mothsdevourer
eXYZ
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamononok mononok
eXYZ
Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. 
— Boże ciało
Reposted fromlovvie lovvie viamononok mononok
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viamononok mononok

February 14 2020

eXYZ
Reposted fromSardion Sardion viairmelin irmelin
eXYZ
1634 1676 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viascorpix scorpix
eXYZ
3814 98a9
Reposted fromteijakool teijakool viaPoranny Poranny
eXYZ
6814 ffd4
Reposted fromPoranny Poranny
eXYZ
eXYZ
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid viagrovly grovly

February 13 2020

eXYZ
Dłoń nie jest już tak kurczowo zaciśnięta na Twojej jak kiedyś. Czuje, że obsuwa się coraz bardziej i częściej. 

I trzymam się już tylko dlatego, bo wiem że jak się rozpadnę tym razem mogę już się nie pozbierać. Nie będzie już części, którą będę mogła dopasować do Twojej.
— exyz.soup.io
Reposted bygrovlydpressed-moodweltschmerz-psychological-painzdepresjonowany-czlowieczek

February 06 2020

eXYZ
eXYZ
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamononok mononok
eXYZ
2142 9cf3 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamononok mononok
eXYZ
Ale jakaś część mojego serca już się przywiązała do myśli, że jesteśmy razem. Że przy nim wreszcie czuję, że żyję. Pierwszy raz od lat. Nie mogłam z tego zrezygnować. Pragnęłam, żeby to trwało w nieskończoność.
— Samantha Young - "Z dala od świateł"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamononok mononok
eXYZ
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir viamononok mononok
eXYZ
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...