Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

9913 c294 500
Reposted fromginkoh ginkoh viascorpix scorpix
eXYZ
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
eXYZ
5825 bd5f
Reposted fromFinrod Finrod viascorpix scorpix

March 21 2017

eXYZ
eXYZ

March 01 2017

eXYZ
Play fullscreen
Ja chciałbym jak Dedal i Ikar po niebie się wznosić Ja chciałbym jak orzeł, rakieta nad chmury się wznosić A w oczach mam łzy, w sercu wicher ogromny wieje Choć wciąż spadam w dół to w głos się bez przerwy śmieję (Spadam.)
Lecę nad miastem i widzę dom, a w ogrodzie ja Samochód na ulicy (trąbi).Panie kierowco! ciszej tam! Ja nie chcę się budzić, znów marzyć o niebiańskim świecie Ja nie chcę się budzić i lecę, do góry lecę! (A potem spadam.)
Czy widzisz jak mijam tę polanę wśród gwiazd Na niebie błękitna smuga, macham do Ciebie ja Czyż to nie pięknie tak, czyż nie cudownie tak żyć Bo przecież  to co najważniejsze to na jawie śnić   Nie może tak być, że kiedyś przestanę czuć swe wielkie skrzydła Nie może tak być, że kiedyś zostanie w górze utęskniony raj   ​RELAKS…bo najważniejszy jest RELAKS ​RELAKS…głęboki oddech weź, RELAKS   Ty widzisz a ja, z góry oceniam świat I ciągle lecę, lecę, lecę, a potem spadam w dół Nie mogę już dłużej, w brzuchu kręci mnie Ziemia coraz bliżej, mocniej, szybciej dopada mnie…   Nie może tak być, że kiedyś przestanę czuć swe wielkie skrzydła Nie może tak być, że kiedyś zostanie w górze utęskniony raj (Spadam.)   Let’s break the bridge from heaven to the sky Singing got the Hare Krishna. All? How can we singing, singing got the Hare Krishna How are you fell? You broke the longer bridge And the walk on the beach, And You walking on the bridge Walking on the bridge Walking on the beach Walking on the bridge                                      (Spadam.)
Reposted fromstonerr stonerr

June 29 2015

eXYZ
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viakomplikacja komplikacja
eXYZ
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
eXYZ
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viamyzone myzone

June 25 2015

eXYZ
Neurotyk to człowiek, który interpretuje wszystkie fakty p r z e c i w k o sobie.
— Anaïs Nin
eXYZ
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viamyzone myzone
eXYZ
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viabeatlanna beatlanna
eXYZ
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viabeatlanna beatlanna

June 20 2015

6015 9c58
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viastonerr stonerr
eXYZ
2744 3929 500
Sasha, your face looks familiar
Reposted fromverdantforce verdantforce viascorpix scorpix
eXYZ
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeatlanna beatlanna
eXYZ
eXYZ
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viabeatlanna beatlanna
9897 146c
Reposted fromblutelf blutelf viamyzone myzone
eXYZ
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viabeatlanna beatlanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl