Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

eXYZ
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viakomplikacja komplikacja
eXYZ
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
eXYZ
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.

June 25 2015

eXYZ
Neurotyk to człowiek, który interpretuje wszystkie fakty p r z e c i w k o sobie.
— Anaïs Nin
eXYZ
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viamyzone myzone
eXYZ
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viabeatlanna beatlanna
eXYZ
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viabeatlanna beatlanna

June 20 2015

6015 9c58
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viastonerr stonerr
eXYZ
2744 3929 500
Sasha, your face looks familiar
Reposted fromverdantforce verdantforce viascorpix scorpix
eXYZ
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeatlanna beatlanna
eXYZ
eXYZ
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viabeatlanna beatlanna
9897 146c
Reposted fromblutelf blutelf viamyzone myzone
eXYZ
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viabeatlanna beatlanna

June 16 2015

eXYZ
9937 dcab
Reposted fromsilvermoon silvermoon viabjureczko bjureczko
eXYZ
0487 39e5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabjureczko bjureczko

June 13 2015

eXYZ
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— P.Adamczyk
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viadzony dzony
eXYZ
Reposted frombukoz bukoz viamolotovcocktail molotovcocktail
eXYZ
Chatroulette
Reposted fromvolldost volldost viairmelin irmelin
eXYZ
1104 efcf
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl