Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

eXYZ

Nie martw się proszę
Wszystko skończy się 
Prędzej i mocniej 
Odwaga zabija mnie

Nic się nie stało 
Przeciez dobrze wiesz
Oddałem wszystko
Żeby wszystko mieć
— dalej
Reposted frommononok mononok
eXYZ
Za długo trzymaliśmy się za ręce 
I poranione są nasze dłonie 
Zbyt wiele było słów martwych 
I już nie mamy sobie nic do powiedzenia 

Zamiast kwiatów rosną w naszych doniczkach 
Puste miejsca o dużych liściach 
Gdy pada na nie promień słońca 
Prześwitują żyły i powieki 

A jednak za krótko tuliliśmy się do siebie 
Za mało było szeptów i krzyków 
Za mało w nas ciepła dla naszych roślin 
Które pną się na przekór niebytom 

I skąd wokół tyle krwi zabitych malin 
Tu gdzie nikt niczego nie zrywał
— t.ja.
Reposted fromniewiemchybanena niewiemchybanena viaPoranny Poranny
eXYZ
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamononok mononok
eXYZ
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamononok mononok
eXYZ
Obojętność boli najbardziej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok
eXYZ
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
eXYZ
5450 2c41 500
Reposted fromthedogs thedogs

May 24 2019

eXYZ
0422 a8bb
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
eXYZ
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia
eXYZ
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viascorpix scorpix
eXYZ
Brudnorys
Reposted fromsanitas sanitas viascorpix scorpix
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
eXYZ
Czasem kocham cię tak, że moje serce ledwie potrafi to udźwignąć.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyzone myzone
eXYZ
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viamyzone myzone
eXYZ
Chyba chciałem zbyt na stałe Cię
— Power Of Trinity "Prywatny raj"
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
eXYZ
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viamononok mononok
eXYZ
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viamononok mononok
eXYZ
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazabka zabka

November 05 2018

eXYZ

October 09 2018

eXYZ
2366 ac75
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl