Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2016

eXYZ
4147 116d 500
Reposted frompurecoffeine purecoffeine viaporanny poranny
eXYZ
1866 96df 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viadooomiiin dooomiiin
eXYZ
Bez wspomnień czasem łatwiej żyć. Nie wraca nic.
— Czerwone gitary
eXYZ
5035 404d 500
Reposted fromkjuik kjuik viaStonerr Stonerr
eXYZ
9327 fb55
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
eXYZ
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viaStonerr Stonerr
eXYZ
5695 754e 500
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viamyzone myzone
eXYZ
Bo tak naprawdę, kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka Jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że On chce Jej, i tylko Jej
— Gentleman
Reposted fromthinredline thinredline viamyzone myzone
eXYZ
Reposted fromgruetze gruetze viamyzone myzone
eXYZ
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie.
— halina poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadooomiiin dooomiiin
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz- Dzienniki  (via sprzedawczyk)
Reposted fromLittleJack LittleJack viadooomiiin dooomiiin
eXYZ
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę.
— D. Diderot
Reposted frommysliwybrane mysliwybrane viamyzone myzone
eXYZ
7802 6aa2
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viaporanny poranny
eXYZ
5073 b86f
Reposted fromlittlefool littlefool viazabka zabka
5116 b597
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazabka zabka

April 28 2016

eXYZ
4634 377c 500
Reposted fromejyopodobno ejyopodobno viadzony dzony
Nauczyłem się, że ludzie odchodzą. Nawet jeśli obiecali tysiące razy, że tego nie zrobią.
— (via e-m-p-a-t-i-e)
eXYZ
5137 fe77 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaMagoryan Magoryan
eXYZ
7461 422c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl