Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

eXYZ
Cierpliwość powoli stopniała, zamieniając się w niepewność. Niepewność, duszona na małym ogniu, przerodziła się w przekonanie. A przekonanie powoli zaczęło wrzeć.
Reposted fromporanny poranny

November 30 2016

eXYZ
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromplayinglove playinglove viazabka zabka
eXYZ
3483 5246
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viascorpix scorpix
eXYZ
Wish I had a cigarette right now.......
Reposted fromfalconwing falconwing viaporanny poranny
eXYZ
To tylko pewnego rodzaju przykrość nie być kochanym. Prawdziwym nieszczęściem jest – nie kochać.
— Albert Camus
Reposted fromxalchemic xalchemic viadooomiiin dooomiiin
eXYZ
2422 f2e1 500
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viamyzone myzone
eXYZ
Reposted frombluuu bluuu viamyzone myzone
eXYZ
Reposted frommayamar mayamar viamyzone myzone
eXYZ
6944 233b
Reposted fromdjahnee djahnee viascorpix scorpix
eXYZ
8791 dc12 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
eXYZ
9046 90ae 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafelicka felicka
eXYZ
Nigdy się nie tłumacz. Przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą
— Mark Twain
Reposted fromallpathetic allpathetic viaStonerr Stonerr
eXYZ
1852 f11a 500
Reposted fromdelain delain viaStonerr Stonerr
eXYZ
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji
— Halina Poświatowska
Reposted fromandnoporn andnoporn viazabka zabka
eXYZ

November 04 2016

eXYZ
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski - „Kamień na kamieniu”
eXYZ
cat.
Reposted fromfischi fischi viaporanny poranny
eXYZ
Reposted fromFlau Flau viaStonerr Stonerr
eXYZ
0554 831e
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viascorpix scorpix
eXYZ
6648 5efe
Reposted frompelnaironii pelnaironii viaporanny poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl